Leicesterthailand

KING POWER

Tag: รูปปั้น

คู่ควรที่สุด เลสเตอร์เตรียมทำรูปปั้นให้คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เจ้าของสโมสร เลสเตอร์ แล้ว

คู่ควรที่สุด เลสเตอร์เตรียมทำรูปปั้นให้คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เจ้าของสโมสร เลสเตอร์ แล้ว

เสร็จเรียบร้อย ยอดสโมสรยักษ์ใหญ่อย่าง เลสเตอร์ ซิตี้ ยื่นแผนงานการทำรูปปั้นของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรชาวไทย กับทางสภาเมืองเป็นที่เรียบร้อบแล้ว ตามรายงานของ เลสเตอร์ เมอคิวรี่ สื่อท้องถิ่นของเมืองเลสเตอร์

Read More