ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ให้ “มังกร ยนต์ตระกูล” เป็น สส. แทน “เสรีพิศุทธ์” ที่ลาออก – Leicester Thailand

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ให้ "มังกร ยนต์ตระกูล" เป็น สส. แทน "เสรีพิศุทธ์" ที่ลาออก

[ad_1]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ “มังกร ยนต์ตระกูล” เป็น สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย แทน “เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” ที่ลาออก

วันนี้ (4 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประกาศให้ “พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ “พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรแหล่งที่มา

Share:
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

หมวดหมู่

TestAdsBanner

ดวงวันนี้

TestAdsBanner

อัพเดตล่าสุด

TestAdsBanner
TestAdsBanner
TestAdsBanner
Scroll to Top