กระทรวงมหาดไทย สำคัญไฉน? ทำไม “อนุทิน” คุมเอง วิจารณ์สนั่นเพื่อไทยพลาดมาก – Leicester Thailand

กระทรวงมหาดไทย สำคัญไฉน? ทำไม "อนุทิน" คุมเอง วิจารณ์สนั่นเพื่อไทยพลาดมาก

[ad_1]

กระทรวงมหาดไทย สำคัญไฉน? ทำไม “อนุทิน” เลือกคุมเอง คนวิจารณ์สนั่นเพื่อไทยพลาดมาก เสียกระทรวงเกรดเอให้พรรคร่วม

แม้ทุกกระทรวงจะมีความสำคัญและอำนาจหน้าที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีคำว่า กระทรวงเกรดเอ ที่นับว่าเป็นกระทรวงสำคัญที่พรรคในรัฐบาลอยากได้มาอยู่ในการดูแล ซึ่งสิ่งที่ถูกวิจารณ์หนัก คือ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ได้เสียกระทรวงเกรดเอ หรือกระทรวงหลักๆ ในการบริหาร ให้พรรคร่วมรัฐบาลไปหลายกระทรวง

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน ครม.เศรษฐา 1 มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้นั่งเก้าอี้ มท.1 ควบกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย ,นายทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับ กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในของประเทศ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและอำนวยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนในมติเศรษฐกิจ สังคม จัดผังเมือง และให้บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง ความคุมงานฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.

ส่วนงานราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.กรมการปกครอง 3.กรมการพัฒนาชุมชน 4 .กรมที่ดิน 5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.กรมโยธาธิการและผังเมือง 7.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังดูแลรัฐวิสาหกิจ คือ 1.การไฟฟ้านครหลวง 2.การประปานครหลวง 3.การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 4.การประปาส่วนภูมิภาค 5.องค์การตลาด  6.องค์การจัดการน้ำเสีย

โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบ ในปีงบประมาณ 2566 เป็นจำนวน 325,578.9 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 10.2%

นอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว พรรคภูมิใจไทย ยังได้มาอีกหลายเก้าอี้ ได้แก่ 

  • เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
  • ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาฯ 
  • พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน
  • นภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์แหล่งที่มา

Share:
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

หมวดหมู่

TestAdsBanner

ดวงวันนี้

TestAdsBanner

อัพเดตล่าสุด

TestAdsBanner
TestAdsBanner
TestAdsBanner
Scroll to Top