ไม่ธรรมดา ส่องประวัติ “เดือน มนพร” รมช.คมนาคม รัฐมนตรีหญิงคนแรกของนครพนม – Leicester Thailand

ไม่ธรรมดา ส่องประวัติ "เดือน มนพร" รมช.คมนาคม รัฐมนตรีหญิงคนแรกของนครพนม

[ad_1]

ส่องประวัติ-เส้นทางการเมือง “เดือน มนพร เจริญศรี” จากผู้แทนตลาดล่าง แชมป์ 3 สมัย ก้าวสู่ รมช.คมนาคม ป้ายแดง สร้างประวัติศาสตร์การเมืองนครพนม ได้เป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี เศรษฐา 1 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 นับเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมือง ของ จ.นครพนม เนื่องจากมีชื่อ ดร.มนพร เจริญศรี หรือ สส.เดือน สส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย กระทรวงคมนาคม

ถือเป็นนักการเมืองหญิงคนแรก ที่มีบทบาทผลงานทางการเมือง รวมถึงกระแสความนิยมท่วมท้นมาตลอด การทำงานบนเส้นทางการเมือง มานานกว่า 30 ปี ถือเป็นนายก อบจ.หญิง คนแรก รวมถึง เป็น ส.ส. หญิงคนแรก ล่าสุด ยังได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีหญิงคนแรกของ จ.นครพนม

ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนชาว จ.นครพนม เนื่องจาก ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ถือเป็นผู้แทนตลาดล่าง ที่เป็นขวัญใจพี่น้องประชาชน ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมท้นมาถึง 3 สมัย เนื่องจากพื้นฐานเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่าย เข้าถึงประชาชน และมีความซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงพรรคการเมืองต้นสังกัดมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนขั้วการเมือง

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนตลาดล่างที่ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านความเป็นอยู่ รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ จนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนนิยมส่วนตัว เป็นหลักมาทุกสมัย

ล่าสุด ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า เป็นศึกหนักสุดจากการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากต้องต่อสู้กับคู่แข่งคนสำคัญ ที่ยอมข้ามเขตเลือกตั้งมาจากเขต 1 คือ สหายแสง นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือ ครูแก้ว อดีต สส. เขต 1 พรรคภูมิใจไทย กุนซือคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย มีทั้งบารมี ทั้งอำนาจ ที่นำทัพพรรคภูมิใจไทย หวังช่วงชิงตำแหน่งล้มแชมป์จากพรรคเพื่อไทยเดิม มี 3 ที่นั่ง จากทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้ง

โดยส่วนของพรรคเพื่อไทย มี ดร.มนพร เจริญศรี หรือ สส. เดือน สส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะแชมป์เก่า เป็นกุนซือ นำทีมสู้ศึก ทำให้สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เพียง 2 ที่นั่ง ด้วยคะแนนนิยมส่วนตัว รวมถึงคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย ที่ชาวบ้านมีความเชื่อถือ การขับเคลื่อนนโยบายสำเร็จ ตลอดมาในช่วงเป็นรัฐบาล

อีกทั้ง สส. เดือน ยังมีผลงานมาตลอด 4 ปี เกี่ยวกับการสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชน ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตลอด 4 ปี โดยเพาะการเสนอรัฐบาล แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงลดค่าครองชีพ และแก้ไขปัญหาราคาผลผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

ทำให้เป็นที่ยอมรับเรียกคะแนนนิยมจากประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 2 ท่วมท้น ได้คะแนนมากถึง 39,800 คะแนน ชนะคู่แข่งเกือบ 10,000 คะแนน ส่วนคะแนน สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ได้มากกว่า 50,000 คะแนน ในเขตเลือกตั้งที่ 2

แต่ยอมรับว่า ถึงแม้พรรคเพื่อไทย จะชะเลือกตั้ง ในเขต 1 -2 แต่ต้องเสียแชมป์ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 -4 เนื่องจากคะแนนนิยมผู้สมัคร น้อยกว่าคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทย ทำให้ พรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต ด้วยคะแนนนิยมส่วนตัว เพราะเป็นการเลือกตั้ง แบบบัตร 2 ใบ

อย่างไรก็ตาม หลังการจัดตั้งรัฐบาล ถือเป็นเรื่องดี ทำให้ จ.นครพนม มี สส.ฝ่ายรัฐบาล ทั้ง 4 เขต แยกเป็น พรรคเพื่อไทย 2 เขต และพรรคภูมิใจไทย 2 เขต

สำหรับประวัติเส้นทางการเมืองของ ดร.มนพร เจริญศรี หรือ สส. เดือน สส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย ปัจจุบัน อายุ 57 ปี

การศึกษา

  • จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
  • จบชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซ่า เลขานุการ กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฏีบัญฑิต สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทางการเมือง

เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เขตอำเภอเมือง 2 สมัย มาตั้งแต่ปี 2537 เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 2 สมัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 1 สมัย ต่อมา 2554 ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย รวมแชมป์ 3 สมัย โฆษกคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฏร โฆษกคณะกรรมาธิการ พุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย เลขานุการ วิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม (กพสจ.) ตำแหน่งล่าสุด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม

ด้าน ดร.มนพร เจริญศรี หรือ สส. เดือน สส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีช่วย กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชน ทุกคน ที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจตลอดมา ในการทำหน้าที่ผู้แทนตลาดล่าง ยืนยันว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยที่ได้มาไม่เคยช่วงชิงอำนาจทางการเมือง แต่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทย นายกรัฐมนตรีเห็นผลงาน ตลอดการทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา

ที่สำคัญการรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย กระทรวงคมนาคม ไม่ใช่รางวัล หรือโบนัสสำหรับตนเอง แต่เป็นตำแหน่งที่ตนจะต้องพิสูจน์การทำงาน ต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชน ยืนยันพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทย ให้สำเร็จ ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และ สส. ทุกคน เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน สิ่งสำคัญ จะต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมือง เดินไปข้างหน้า ในทางที่ดีขึ้น

รัฐมนตรีช่วย กระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะต้องคำนึงตลอดเวลา สำหรับ การเมืองวันนี้ เป็นการเมืองที่ต้องก้าวทันโลก ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วของวิถีชีวิต ประชาชน กับการคาดหวังที่ประชาชนเลือกนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศ

จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนยังคงยึดแนวการเลือกนักการเมืองที่ยึดถือ อุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเมืองในเชิงอุดมการณ์ ผสมผสานกับการเมืองในเชิงนโยบายที่ประชาชนคาดหวังจากนโยบายของพรรค ที่จะทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาดีขึ้น การเมืองที่ดีควรจะเป็นการเมืองที่ทำให้พี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในทุกๆ บริบททางสังคม และรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

มั่นใจว่า นับตั้งแต่พรรคไทยรักไทย โดย นายทักษิณ ชินวัตร ต่อมาเป็นพรรคพลัง ประชาชน และพรรคเพื่อไทย โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัต นโยบายทุกนโยบายที่พรรคนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในแคมเปญการเลือกตั้ง

เมื่อพรรคชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาล นโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้ต่อพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยจึงลงมือทำทันที จนกระทั้งได้รับความ เชื่อมั่น มาจนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นนักการเมืองที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนแหล่งที่มา

Share:
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

หมวดหมู่

TestAdsBanner

ดวงวันนี้

TestAdsBanner

อัพเดตล่าสุด

TestAdsBanner
TestAdsBanner
TestAdsBanner
Scroll to Top