รู้จัก “นภินทร ศรีสรรพางค์” นั่ง รมช.พาณิชย์ ครม.เศรษฐา 1 จากโผก่อนหน้าคือ “ไผ่ ลิกค์” – Leicester Thailand

รู้จัก "นภินทร ศรีสรรพางค์" นั่ง รมช.พาณิชย์ ครม.เศรษฐา 1 จากโผก่อนหน้าคือ "ไผ่ ลิกค์"

[ad_1]

รู้จัก “นภินทร ศรีสรรพางค์” ภูมิใจไทย นั่ง รมช.พาณิชย์ ครม.เศรษฐา 1 ตามโผก่อนหน้าคือ “ไผ่ ลิกค์” พลังประชารัฐ

วันที่ 2 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว นั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไม่มีชื่อของ นายไผ่ ลิกค์ สส.พรรคพลังประชารัฐ ที่มีชื่อในโผเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยก่อนหน้านี้ นายไผ่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายเศรษฐา​ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม​ เพื่อรับฟังปัญหาการประมง โดยตามประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี พบว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คือ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ สส.พรรคภูมิใจไทย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยจากโผที่ออกมาก่อนหน้า  นายนภินทร ศรีสรรพางค์ คือว่าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสุดท้ายกลายเป็น นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มานั่งตำแหน่งนี้

สำหรับประวัติของ นายนภินทร ศรีสรรพางค์

-ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด

-ผู้ดำเนินงาน ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง)

ตำแหน่งทางการเมือง

-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ปี 2543 – 2549

-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปี 2554 – 2556

การศึกษา

-สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ. ราชบุรี

-สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ. ราชบุรี

-สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ. 4 จากโรงเรียนสารสิทธิพิทยาคม จ. ราชบุรี

-สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ. 5 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงแหล่งที่มา

Share:
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

หมวดหมู่

TestAdsBanner

ดวงวันนี้

TestAdsBanner

อัพเดตล่าสุด

TestAdsBanner
TestAdsBanner
TestAdsBanner
Scroll to Top