พระประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ – Leicester Thailand

พระประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” จาก “พลเอก” เป็น “พลตรี” มีผลตั้งแต่ 7 พ.ย. 2566

สำหรับ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง ทั้งรับราชการทหาร และออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมผ่านทางเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล อยู่เสมอ ทำให้เป็นที่รู้จักทั้งในราชสกุล แวดวงทหาร รวมทั้งผู้คนในสังคมออนไลน์ก็ต่างคุ้นเคยชื่อของท่านเป็นอย่างดี

ประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านชายใหม่”

ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ 76 ปี เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าจุลเจิม ทรงมีเชษฐา เชษฐภคินี และขนิษฐา ร่วมอุทร 4 องค์ ดังนี้

  • มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย)
  • ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า)
  • หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย)
  • หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย)

ด้านการศึกษา หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุธวิทยาลัย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก่อนจะบินไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

จากนั้นในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Western Pacific University (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย California Miramar University) และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา

จากนั้น หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้กลับมารับราชการเป็นทหาร ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี และเริ่มงานในส่วนของราชสำนัก ดังนี้

  • นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
  • รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
  • ราชองครักษ์พิเศษรักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์
  • ราชการสนาม ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ผกค พื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2518 ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.2) ประเภทที่ 2 จากเหตุการณ์ที่เขาค้อ ปี 2518

ในปี พ.ศ. 2562 พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จากพลตรี เป็น พลเอก

ปัจจุบัน เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

ส่วนชีวิตครอบครัว หม่อมเจ้าจุลเจิม สมรส 2 ครั้ง กับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 มีโอรส – ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) และหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์)

ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) ในปี พ.ศ. 2533 มีธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น) และ หม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top