“ประธานวันนอร์” ส่งชื่อ “ชัยธวัช” ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้าน แล้ว – Leicester Thailand

"ประธานวันนอร์" ส่งชื่อ "ชัยธวัช" ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้นำฝ่ายค้าน แล้วนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยว่า ได้เสนอชื่อ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และขณะนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ กรณีที่พรรคก้าวไกลเลือก นายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรกกำหนดไว้ คือ เป็น สส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสามกำหนดให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อย่างไรก็ตามขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านฯแล้วแหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top