ประวัติ วุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี พรรคก้าวไกล จากวิศวกรสู่ผู้แทนราษฎร – Leicester Thailand

ประวัติ วุฒิพงศ์ ทองเหลา สส.ปราจีนบุรี พรรคก้าวไกล จากวิศวกรสู่ผู้แทนราษฎร


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.ปราจีนบุรี พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566

ดย นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อายุ 44 ปี แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 405,514 บาท 

ประกอบด้วย เงินฝาก 5,814 บาท ทั้งหมด 2 บัญชี

ยานพาหนะ 400,000 บาท เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ ISUZU สีขาว 1 คัน

ทั้งนี้ ไม่มีการแจ้งรายละเอียดในรายการทรัพย์สินอื่นๆ เลยทั้งที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิและสัมปทาน และทรัพย์สินอื่นๆ

ส่วนหนี้สิน 435,834 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3 รายการ 

นายวุฒิพงศ์ แจ้งมีรายได้ต่อปี 113,560 บาท เป็นเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม สส. 42,300 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปี 229,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 72,000 บาท ค่าที่พัก 132,000 บาท และค่าเล่าเรียนบุตร 25,000 บาท

นายวุฒิพงศ์ แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2550-2562 เป็น System Engineer ประจำบริษัทแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นปี 2563-2566 ทำธุรกิจส่วนตัว

 

ประวัติ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา หรือ แจ้ พื้นเพเดิม เกิดที่ จ.พิษณุโลก แต่อาศัยและมีครอบครัวที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นวิศวกรระบบ และเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร

ผลงานที่ผ่านมา ทำเรื่องคัดค้านผลประโยชน์เหมืองแร่ทรายแก้ว อ.ประจันตคาม ปัญหาขยะอุตสาหกรรม อ.ศรีมหาโพธิ

ล่าสุด นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ซึ่งถูกกล่าวหามีพฤติการณ์คุกคามทางเพศ ถือว่าผิดวินัยร้ายแรง โดยมติที่ประชุมให้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคแหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top