“สุภาพบุรุษ” คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้ – Leicester Thailand

“สุภาพบุรุษ” คืออะไร ไขความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้  คำว่า “สุภาพบุรุษ” ตามพจนานุกรมภาษาไทยได้ให้ความหมายว่า “ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม”

แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top