ทำเนียบฯ แจ้งเลื่อนประชุม ครม.ไปเป็น 23 ส.ค. หลีกสภาโหวตนายกฯ – Leicester Thailand

ทำเนียบฯ แจ้งเลื่อนประชุม ครม.ไปเป็น 23 ส.ค. หลีกสภาโหวตนายกฯทำเนียบฯ แจ้งเลื่อนประชุม ครม.เป็น 23 ส.ค. หลีกให้ รัฐสภาโหวตเลือกนายกฯ 22 ส.ค.นี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณะรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ประสานงานประจำกระทรวง เพื่อแจ้งเลื่อนการประชุมครม. ครั้งถัดไปในวันพุธที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แบบครบองค์ประชุม ทั้งนี้หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าในวันอังคารที่ 22 สิงหาคมเวลา 10.00 น. มีการประชุมร่วมของรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)เพื่อพิจารณา เรื่องเร่งด่วน คือ 1.ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พศ… ( ยกเลิก มาตรา 272) ที่ค้างมาจากการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่3 (เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2566)

 แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top