เมืองไทยติดอันดับ 11 ประเทศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก – Leicester Thailand

เมืองไทยติดอันดับ 11 ประเทศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก  อีกหนึ่งสิ่งที่น่ายินดีของเมอืงไทย เว็บไซต์ต่างประเทศยกให้ไทยเป็นหนึ่งใน 11 ประเทศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top