วิธีคิดโอที แจกสูตรคิดโอทีง่ายๆ ทำงานล่วงเวลาเราจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่ – Leicester Thailand

วิธีคิดโอที แจกสูตรคิดโอทีง่ายๆ ทำงานล่วงเวลาเราจะได้เงินตอบแทนเท่าไหร่  การทำงานล่วงเวลา (Overtime) คือ การทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ ซึ่งกำหนดไว้โดยกฎหมายแรงงานของประเทศไทยคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top