เปิดเซฟ “น้ำ จิราพร สินธุไพร” หลังพ้น สส. สถานะโสด มีทรัพย์สิน 7.3 ล้าน ที่ดิน 7 แปลง – Leicester Thailand

เปิดเซฟ "น้ำ จิราพร สินธุไพร" หลังพ้น สส. สถานะโสด มีทรัพย์สิน 7.3 ล้าน ที่ดิน 7 แปลงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี สส.พ้นจากตำแหน่ง 3 ราย ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.-11 เม.ย. ได้แก่

1. น.ส.จิราพร สินธุไพร

พ้น สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย แจ้งสถานะว่าโสด เป็นบุตรของนายนิสิต สินธุไพร อดีตแกนนำ นปช. กับ นางเอมอร สินธุไพร อดีต สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย

โดย น.ส.จิราพร แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,331,131 บาท ได้แก่ เงินฝาก 40,369 บาท ที่ดิน 7 แปลง 2,309,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 แห่ง 1,050,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 3,638,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 293,512 บาท มีหนี้สิน 2,223,504 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 138,976 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,084,528 บาท แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,445,220 บาท มีรายจ่ายรวม 353,460 บาท

2. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์

พ้น สส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะโสด เนื่องจากหย่าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,978,885 บาท ได้แก่ เงินฝาก 177,024 บาท เงินลงทุน 506,700 บาท ที่ดิน 1,090,500 บาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 544,660 บาท ทรัพย์สินอื่น 160,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 45,706 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,811,233 บาท มีรายจ่ายรวม 30,000 บาท

3. นายภูมิศิษฏ์ คงมี

พ้น สส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 10 มี.ค. 2542 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,946,032 บาท ได้แก่ เงินสด 42,000 บาท เงินฝาก 204,082 บาท ที่ดิน 7 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,636,050 บาท ในจำนวนนี้มีการรับเงินทำบุญจากงานศพมารดาด้วย 7.2 แสนบาท และมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายฉลอง และ นายภูมิศิษฏ์ คือ 2 ใน 3 สส.ภูมิใจไทย (อีกรายคือนางนาที รัชกิจประการ อดีต สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย) ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 9 เดือน และให้พ้นจากตำแหน่ง พร้อมกับเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ในคดีเสียบบัตรแทนกันในที่ประชุมสภาฯ ปัจจุบันจำเลยทั้ง 3 ราย ได้วางหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท เพื่อขออุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top