นิทรรศการ “The Duality of Home” ผลงานของนักเรียนไทยด้านศิลปะและการออกแบบในอเมริกา – Leicester Thailand

นิทรรศการ “The Duality of Home” ผลงานของนักเรียนไทยด้านศิลปะและการออกแบบในอเมริกา  เมื่อต้องไปเรียนที่ต่างแดน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการทับซ้อนทางวัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอมา เป็นที่มาของนิทรรศการ “The Duality of Home”

แหล่งที่มา

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลก จากเราได้ทุกวันที่ : Leicester Thailand

Scroll to Top