เฉลยแล้ว! คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภา นับวันเกิดยังไง ถ้าปีนั้นไม่มีวันที่ 29 – Leicester Thailand

เฉลยแล้ว! คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภา นับวันเกิดยังไง ถ้าปีนั้นไม่มีวันที่ 29


เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นค่อนข้างมีความพิเศษกว่าเดือนอื่นๆ เพราะนอกจากจะเป็นเดือนที่มีวันน้อยที่สุดในรอบปีแล้ว บางปีก็มีวันเพิ่มมาอีกหนึ่งวันด้วย ซึ่งทำให้เราสงสัยกันว่า คนที่เกิดวันที่ 29 จะมีวิธีการนับวันเกิดยังไง ถ้าในปีนั้นไม่มีวันที่ 29

วันนี้เราก็ได้ไปหาข้อมูลมาไขข้อสงสัยของเพื่อนๆ กันแล้วว่า คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภา นับวันเกิดยังไง ถ้าปีนั้นไม่มีวันที่ 29 ใครที่กำลังสงสัยกันอยู่จะได้หายสงสัยกันซะที

เกิดวันที่ 29 กุมภา นับวันเกิดยังไง

เฉลยแล้ว! คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภา นับวันเกิดยังไง ถ้าปีนั้นไม่มีวันที่ 29

ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์จะนับวันเกิดเป็นวันก่อนหรือหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก็ได้ แล้วแต่นโยบายและกฎของแต่ละประเทศ คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 มีวิธีการนับวันเกิดดังนี้

ทางกฎหมาย:

  • ประเทศไทย: กฎหมายไทยไม่ได้ระบุวิธีการนับวันเกิดสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะถือว่าวันเกิดของบุคคลเหล่านี้คือ วันที่ 1 มีนาคม
  • สหราชอาณาจักร: กฎหมายอังกฤษระบุว่าวันเกิดของบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 คือ วันที่ 1 มีนาคม
  • นิวซีแลนด์: กฎหมายนิวซีแลนด์ระบุว่าวันเกิดของบุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 คือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

ทางปฏิบัติ:

  • ฉลองวันเกิด: บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ มักฉลองวันเกิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29
  • นับอายุ: บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นับอายุแบบเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยนับทุกๆ 365 วัน เป็น 1 ปี

ทางกฎหมายในประเทศไทย บุคคลที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในปีที่ไม่มีวันที่ 29 วันเกิดของบุคคลเหล่านี้คือ วันที่ 1 มีนาคม แต่ทางปฏิบัติ มักฉลองวันเกิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และนับอายุแบบเดียวกับบุคคลทั่วไปแหล่งที่มา

Scroll to Top